Som det nok er de fleste bekendt, så kan vi nu officielt her i vores ende af kommunen kalde os “Skovejere” – Fløngskoven ER en kendsgerning smiley

Borgmester Michael Ziegler plantede det første træ den 2. oktober 2013 i overværelse af en masse interesserede borgere.

og Lokalavisen bragte en udemærket artikel om denne begivenhed.

Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, finder du lidt mere information om motivationen for bl.a. Fløngskoven.

Der blev holdt borgermøde i Fløng Forsamlingshus den 12. november, hvor kommunens repræsentanter samt repræsentanter for Growing Trees Network fortalte om planen for det nye skovareal samt samarbejdet der er indgået for at få lokal islæt og ejerskab af Fløngskoven.

Det er planen at skoven med tiden skal se således ud.

Samarbejdet med Growing Trees Network er indgået af Høje-Taastrup kommune – som det første skovrejsningsprojekt her på Sjælland, og den præsentation vi fik på borgermødet var faktisk ret god.

Konceptet går ud på at man som privatperson eller virksomhed køber et antal træer via Growing Trees Network’s hjemmeside og simpelt hen vælger den pakke man ønsker at købe og på de næste sider vælger man sig frem til Fløngskoven (Folkeskoven Fløng har de kaldt den) – og til slut finder man sit dankort frem og betaler.

Vi har allerede hørt fra flere grundejerforeninger der køber træer, mange private og så køber vi også selv et træ pr. medlem. REMA1000 har også givet tilsagn om at doble vores bidrag op – takker – smiley

På borgermødet blev det besluttet at oprette et “Skovlaug” som en del af Landsbylauget – i form at et særskilt udvalg, således at der er mulighed for ALLE INTERESSEREDE i at deltage eventuelt frivilligt arbejde – primært med at skaffe velvillighed til at støtte i lokalområdet – men også komme med ideer og input til udviklingen i skoven. Der er allerede overvejelser om at gøre en del af skoven til en Hundeskov, tanker om naturlegeplads, bålplads mv. Altså være lokalområdets kontakt til kommunen.

Giv og besked via en mail (mail@floenglaug.dk) hvis du ønsker at være med i udvalget eller blot deltage i lidt praktisk hen ad vejen. Vi er allerede i gang med at kontakte de lokale virksomheder i Fløng/Hedehusene samt diverse fonde med opfordring til at støtte op om projeket, og kan godt bruge nogle flere hænder.

Vi har også planer om en husstandsomdeling til lokalområdets godt 1.600 husstande – mange postkasse der skal besøges.

Og endelig skal vi have aktiveret Fløng Skole og områdets institutioner til at deltage i “store plantedag” når det engang i foråret 2014 bliver tid til at grave huller. Vi prøver at gøre denne dag til en begivenhedsrig dag – måske med hornmusik, pølser og kage ?

Selve beplantning og anlæg af stier samt fremtidig vedligeholdelse bliver noget som Høje-Taastrup kommune tager sig af – i startfasen sammen med Growing Trees Network.

Og det starter allerede nu. I uge 48 startes der med at pløje området op, så jorden er klar til beplantning i løbet af foråret 2014. Datoen kendes ikke endnu.

Vi glæder os til at følge skoven vokse op, og håber at det bliver med stor lokal opbakning.

//Bestyrelsen.