Blog Image

Nyheder

Om denne Blog ...

Her på bloggen kan du følge og kommenterer på de emner som rør sig i Landsbylauget - Fløng Sogn's område. Hvis du selv har lyst til at komme med et indlæg, så kontakt bestyrelsen. Vi opretter gerne en ny kategori.

...og naturligvis opfører vi os alle pænt her på bloggen !

Skovens Dag 2015

Fløngskoven Posted on 26 Apr, 2015 13:23
Hunde i Fløngskoven

Fløngskoven Posted on 09 Mar, 2015 10:32

Landsbylauget har modtaget nedenstående:

Luftning af løse hunde i Fløngskoven – er det et problem?

Ja, det er et problem for både brugere af skoven, samt de vilde dyr og fugle i området.
Fløngskoven er anlagt som en kommunal offentlig folkeskov, med det formål at skabe gode natur- og fritidsoplevelser for børn og voksne. Desuden er det ønsket at dyre og fuglelivet kan udvikle sig i området. Ifølge naturbeskyttelsesloven skal hunde føres i snor i skov og på udyrkede naturarealer. Ligeledes skal hunde altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr i folde og indhegninger
Nogle børn og voksne er bange for hunde, og de skal også kunne færdes trygt i skoven. De kan ikke vide, om en løs hund vil gøre dem fortræd. Det kan også være skræmmende for et lille barn eller selv en voksen, at se en stor tung hund komme galopperende hen imod sig i fuld fart, også selv om det viser sig, at den bare er legesyg.
Løse hunde skræmmer og stresser dyrene i naturen. Det gælder alle dyr der opholder sig på jorden: rådyr, harer, pindsvin og flere fuglearter som for eksempel fasan og agerhøns, der både finder deres mad og har reder i græs og urte- vegetationen. Er dyret først skræmt væk for en tid, tør det måske ikke vende tilbage til reden med ungerne.
En løs hund kan blive omstrejfende og det sker, at omstrejfende hunde skambider dyr. Alle hunde – også de ellers fredelige og velafrettede – har et jagtinstinkt.
Tag hensyn!
Ønsker du at give din hund mulighed for at løbe frit skal du benytte hundeskoven, der er placeret i den østlige del af Fløngskoven. Her er det tilladt at lade hunden løbe uden snor, men under kontrol og opsyn.
På den måde kan du tage hensyn til skovens dyr og øvrige brugere af naturen.

Skovrådet Høje-Taastrup Kommune
Friluftsrådet
Danmark Naturfredningsforening
Dansk ornitologisk foreningÅbningsdagen 4. maj 2014 kl. 14:00

Fløngskoven Posted on 11 Apr, 2014 18:59

Så er det snart store plantedag.

Faktisk er vi så heldige at vi åbner Fløngskoven præcis på Skovens Dag 2014 – nemlig Søndag den 4. maj.

Og så det store scoop i forbindelse med åbningen af den første folkeskov på Sjælland: EU’s Klimakommissær Connie Hedegaard kommer og hjælper borgmester Michael Ziegler og folkeskovens initiativtager Lars Heiselberg Jensen – og alle børn, borgere og grønne sjæle – med at få plantet de sidste træer i vores nye skov.

Vi har sørget for at dette markeres på behøring vis, og der er lagt dette program til åbningsdagen – vi håber du og dine børn/børnebørn kommer og hjælper med at åbne vores nye skov.

Hele invitationer er her:

Heldigvis er der også nogle maskiner der hjælper med at få plantet de omkring 42.000 træer. Dette sker fra lige efter påsken og frem mod åbningsdagen. Her er lige et billede fra forberedelserne til plantningen.

Det har været et langt og spændende forløb for os i Landsbylauget – Fløng Sogn’s Skovudvalg at deltage i, og vi har i meget fint samarbejde med Høje-Taastrup Kommunes Driftsby og Folkeskoven.dk (også kaldet Growing Trees Network) nu næste fået en ny skov i Fløng. Og vi er ikke helt færdige endnu – der er forsat en del pressedækning vi skal lobbye igennem – både lokalt, regionalt og landsdækkende – kig i aviserne måske får vi noget med på tryk frem mod åbningen. Vi håber vi kan toppe det indlæg vi deltog i på Danmarks Radio P4 København tidligere i år (desværre ikke noget link).

I Skovudvalget har vi bl.a. husstandsomdelt en folder til vores 1.600 husstande i området, sendt informationer til omkring 50 lokale virksomheder og søgt alle mulige fonde om støtte (vi har endnu ikke få svar fra alle) og det har resulteret i at der er skaffet over 8.000 træer til skoven via den lokale indsats.

Link til folkeskoven.dk.

Folkeskoven.dk. (Link) har arbejdet på landsplan – de forsøger også at skaffe støtte til flere “folkeskove” i Jylland og på Fyn – og det har også give et pænt bidrag. På deres facebookside er der mange gode historier om de forskellige tiltag – bl.a. om Bodil fra Odense der privat har købt 1.000 træer.

Også Høje-Taastrup Kommune har som hovedansvarlig for hele molevitten ydet en stor indsats, og vi kan godt love at det bliver en meget fin skov med gode faciliteter (stier, ridesti og shelters samt skovbryn, lys og mørk skov og en hel del spiselig skov) til glæde og gavn for alle os fremtidige brugere – og fremtidige generationers rene drikkevand – ikke mindst. Kommunen har på sin hjemmeside også noget information om Fløngskoven.

Så det eneste vi nu mangler er en godt-vejrs-garanti til den 4. maj 2014 – så vi kan få en åbningsfest i strålende solski med en masse lokale børn og borgere der vil være med at plante de sidste træer (NB: Husk at tage din spade med). Der er sørget for lidt forplejning på dagen – både til voksne og børn.

Og endelig så kan du stadig selv nå at støtte Fløngskoven ved at købe træer – f.eks. fra 19 kroner pr. stk eller måske en bilpakke / CO2 neutral til 399 kroner – du skal blot finde bruge webshoppen på www.folkeskoven.dk – det er ganske nemt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.FLØNGSKOVEN – opdatering af planen

Fløngskoven Posted on 30 Jan, 2014 21:09

Så har vi efterhånden fået samlet alle dokumenterne fra mødet den 16. januar 2014 med HTK, Skovudvalget i Landsbylauget og Skovrådet i HTK.

Åbningsfesten med borgmesterbesøg er fastlagt til :

Fredag den 9. maj 2014 kl. 9:30

Yderligere oplysninger følger når vi nærmer os dagen.

Der var tale om en godt og afklarende møde, hvor HTK ret detaljeret fortalte om selve beplantningen i Skoven, og hvor vi fik drøftet og fordelt fremtidige ansvars- og arbejdsopgaver.

kommunens hjemmeside ligger den nyeste tegning af Fløngskoven samt det officielle referat + bl.a. interview i DR P4 hvor vi også deltog.

Vores indtryk fra mødet er i hovedpunkter:

– Skovudvalget har husstandsomdelt 1.600 foldere til husstande i Fløng, Ny Fløng, Marbjerg og Soderup. Der er sendt ca. 50 individuelle breve ud til lokale virksomheder med opfordring til at støtte Fløngskoven. Der er søgt knap 10 fonde om midler til Fløngskoven. Skovudvalget fortsætter med at afsøge mulighederne for at finde sponsorer.

– Hvad hvis der ikke bliver solgt de nødvendige antal træer lokalt (status d.d. er knap 4.000 stk.) ? Så er der fortsat en skov, men det kan blive nødvendig at udskyde etablering af øvrige faciliteter lidt, bl.a. etablering af shelters mv. Omvendt hvis der bliver købt “for mange” træer, så bliver den kommunale del reduceret og overskud kommer andre skovplantninger til gode – men købte træer til Fløngskoven bliver plantet i Fløngskoven.

– Hundeskov – placering uden for den nye skov i eksisterede areal ved Bækstien var der enighed om var en rigtig god løsning, så den nye skov ikke blev “hegnet” mere ind end højst nødvendig (dyreholds arealerne) – også af hensyn til naturligt dyreliv i den nye skov.

– Ridestier – primært prioritetet den længste rute i gennem skoven, dvs. uden om, men med et stykke igennem selve skoven.

– Åbningsaktiviteter koordineres af Skovudvalget, dvs. planlæggelse af aktiviteter, forfriskninger og festivitas. Der findes midler i rimeligt omfang på HTK budgettet til disse aktiviteter – efter aftale dog.

– Invitationer til Fløng Skole, institutioner idrætsforeninger varetages af Skovudvalget.

– Presseplan udfærdiges og gennemføres af Skovudvalget.

Så som det fremgår så har vi lokalt fået muligheden for næsten 100% selv at planlægge aktiviteterne og selv om det indebærer lidt arbejde, så er vi i Skovudvalget absolut tilfredse med dette.

Du kan fortsat købe træer, kig forbi vores hjemmeside, hvor du finder et link til Growing Trees Network eller besøg dem direkte.

//Bestyrelsen / Skovudvalget.Møde om Fløngskoven den 16. januar

Fløngskoven Posted on 18 Jan, 2014 11:27

– Landsbylauget var repræsenteret ved Tommy og Søren samt en Fløng borger. Herudover deltog kun formanden for HTK’s Skovråd og skovarkitekterne fra HTK. Det detaljerede projekt blev præsenteret, og efter at enkelte ideer er tilføjet vil projektoplægget blive tilgængeligt på hjemmesiden. Vi kan allerede nu røbe at der bliver tale om en skov opdelt i Den Lyse skov (eg, kirsebær, skovfyr, løn, valnød) og Den Mørke skov (bøg, birk, rødel, robinia). Udplantning starter sidst i april måned 2014. //sesFløngskoven – nyt link hos kommunen

Fløngskoven Posted on 23 Dec, 2013 14:48

Bare lige et nyt link til Fløngskoven hos Høje-Taastrup Kommune.


/BestyrelsenFløngskoven – HTK referat fra borgermødet

Fløngskoven Posted on 27 Nov, 2013 21:10

Vedlagt lige det officielle referat fra borgermødet.

//BestyrelsenFløngskoven

Fløngskoven Posted on 19 Nov, 2013 19:19

Første større virksomhed har købt træer til skoven.smiley
G. TSCHERNING A/S køber træer til Fløngskoven.Next »