Blog Image

Nyheder

Om denne Blog ...

Her på bloggen kan du følge og kommenterer på de emner som rør sig i Landsbylauget - Fløng Sogn's område. Hvis du selv har lyst til at komme med et indlæg, så kontakt bestyrelsen. Vi opretter gerne en ny kategori.

...og naturligvis opfører vi os alle pænt her på bloggen !

Fjernvarme i Fløng er DROPPET …

Fjernvarme Posted on 01 Mar, 2012 22:15

Vi fik overbevist byrådet om at det projektforslag der var fremlagt vedrørende tvangstilslutning ikke var i orden – hverken indholdsmæssigt eller proceduremæssigt.

Og et enigt byråd har nu taget forslaget af bordet.

Referatet findes på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, eller lige her …

Sagen har også givet anledning til en del pressedækning, bl.a. i Dagbladets netavis og i Lokalavisen Taastrup, der jo har en lokal netudgave på adressen www.dinby.dk/hedehusene. Her findes flere indlæg vedrørende fjernvarmesagen.

Bestyrelsen vil gerne takke for den store entusiasme der er udvist blandt vores medlemmer og øvrige borgere i Fløng , især på vores facebook side, uden jer havde vi nok ikke fået fundet de vægtige argumenter frem så hurtigt som det nu er sket.

Vi vil også gerne gentage af Landsbylauget – Fløng Sogn fortsat er tilhænger at en bæredygtig udvikling her i Fløng – det skal vi være jf. vores formålsparagraf – men det må være på et fornuftigt – og frivilligt – grundlag.

Vi ser frem til hvad fremtiden bringer på energiområdet – måske ligger der noget derude der giver os nye muligheder for at gøre Fløng endnu mere grønt – uden at det behøver at give mange af os økonomiske bekrymringer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.Høringsfristen er udsat – men …

Fjernvarme Posted on 24 Feb, 2012 22:44

Tirsdag den 21. februar havde bestyrelsen for Landsbylauget møde med bl.a. borgmester Michael Ziegler og direktøren i Høje-Taastrup Fjernvarme.

Næsten inden vi var hjemme fra mødet, havde Høje-Taastrup Kommune fået forlænget høringsperioden til den 9. maj 2012 – og flyttet orienteringsmødet til den 12. marts kl. 19-21 i Flønghallen. Du kan læse den officielle besked på kommunens hjemmeside.

Bestyrelsens indtryk fra mødet kan læses i sin helhed i dette notat:

Her er en kopi af brevet fra ministeriet, der så at sige sætter det hele i gang:

og bringes til udmøntning i HTK’s administration med denne indstilling

Som det fremgår, så blev der drøftet mange forskellige emner på mødet, men det som vi vil lægge vægt på her, er den privatøkonomiske dispensationsmulighed, der også omtales i det høringsbrev vi alle har modtaget.

Det er nemlig yderst tvivlsomt om denne dispensationsmulighed overhovedet findes. På Energistyrelsens hjemmeside, angives en sådan mulighed nemlig slet ikke som gyldig årsag for at opnå dispensation. På mødet var dette nyt for flere af deltagerne, og borgmesteren bad administrationen om lige at få helt klarlagt hvad der er op og ned i denne sag.

Dette betyder reelt at den tilføjelse til beslutningen i byrådet – om at det naturligvis skal være en privatøkonomisk fordel for den enkelte Fløng borger – sandsynligvis slet ikke har nogen værdi overhovedet. Man kan så spørge sig selv om administrationen har serviceret byrådet godt nok i denne sag.

Det vækker også vores bekymring, at de ankemuligheder der findes faktisk kan medfører at uanset hvad byrådet beslutter, så kan det blive omgjort – det gælder både dispensationsbevillinger, og selve projektforslaget som helhed.

Det er så her vi lige gentager borgmesterens beroligende ord på facebook

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.Energinet.dk

Fjernvarme Posted on 23 Feb, 2012 15:23

Den fulde rapport fra ENERGINET.DK

Samspil mellem gas, el og varme.

“Privatøkonomien viser, at der i en årrække fortsat vil være et

stort forbrug af naturgas, da der er mange, som vælger at reinvestere i nye

naturgasfyr. I 2030 forventes 77 pct. af de naturgasforsynede boliger derfor

fortsat at anvende naturgas”Link til Regneark – der virker

Fjernvarme Posted on 18 Feb, 2012 11:37

Vi kan se at der er lidt problemer med at få åbnet regneark fra bloggen, så her er et link til regnearket på den rigtige hjemmeside – skulle virke.

LINK TIL REGNEARKSpørgsmål til kommunen

Fjernvarme Posted on 18 Feb, 2012 10:45

Bestyrelsen har gjort indsigelser overfor høringsfristen jf. dette brev

og vi har samtidig stillet en lang række spørgsmål til projektforslaget mv., der forsørger at afdække et meget bredt udvalg af uklarheder, som vi dels selv har konstateret, men i lige så høj grad er kommet frem via den dialog der kører på vores facebook side.

Vi venter spændt på at få besvaret vores spørgsmål, måske kommer der allerede afklaring på nogle af dem i forbindelsen med bestyrelsens møde med borgmesteren, fjernvarmeværket og administrationen nu på onsdag den 22. ds.

Vi skal nok hurtigst muligt offentliggøre de svar vi får.Nyt regneark

Fjernvarme Posted on 18 Feb, 2012 08:17

Her er et nyt regneark, korrigeret for fejl vedr. investeringsbidrag.

Ligeledes kan man sammenligne flere muligheder man selv indtaster i de gule felter.

Og så er der forneden tilføjet HMN’s kommentarer til beregningsmetoden.

BestyrelsenLidt relevant information om Fjernvarmeprojektet …

Fjernvarme Posted on 14 Feb, 2012 21:31

Som borger i Fløng, har du muligvis modtaget et brev i dag, der dels beskriver det projekt som Høje-Taastrup Fjernvarme har fået udfærdiget, og dels pålægger DIG som grundejer – inden for 4 uger – at ansøge om dispensation fra at bliver pålagt tilslutningspligt, vel at mærke en begrundet og dokumenteret ansøgning.

Se en kopi af kommunens brev her:

[Hvis de vedhæftede filer her på bloggen driller, så kan du finde en kopi af dem på vores almindelige hjemmeside under menupunktet Referater mv.]

I Landsbylauget – Fløng Sogn, har vi undersøgt validiteten af det fremlagte projektforslag, og i den forbindelse har vi henvendt os til “modparten” HMN Naturgas I/S, der har svaret på nogle spørgsmål. Besvarelsen bekræfter vores antagelser om at projektforslaget ensidigt tilgodeser fjernvarmen.

Du kan se vores spørgsmål og svarene fra HMN her:

HMN havde også lavet et regneark, der iflg. deres forudsætninger giver et mere reelt billede af en individuel økonomi i forbindelse med projektet. Prøv evt. selv at “regne den ud” for din husstand.

Vi er også lidt bekrymret for i hvilket omfang der faktisk KAN dispenseres, bl.a. faldt vi over denne skrækhistorie om muligheden for at anke dispensationer givet af kommunerne.

Efter at debatten startede på vores facebook-side, som følge af byrådsmødet den 31. januar 2012, har vores borgmester skrevet følgende på facebook:

Som det fremgår af både Lokalavisen Taastrup (link – se side 9) samt de personlige breve som er tilsendt grundejerne, så er høringen allerede startet, og den slutter den 14. marts 2012 – dvs. kun een uge efter det planlagte orienteringsmøde den 7. marts 2012 kl. 19-21 i Fløng Forsamlingshus. Dette er alt for kort frist at give borgerne – husk de skal måske have fat i en fagmand der kan hjælpe med at fremskaffe dokumentation for dispensationsansøgningen, og vi reagerede naturligvis i Landsbylauget på denne urimeligt korte frist via læserbreve, der hidtil er trykt i Dagbladet Roskilde mandag samt på Dinby.dk/Hedehusene.

Endelig – så er det jo ikke alle medlemmer i Landsbylauget, der er berørt. Nogle af jer har måske allerede fjernvarme, så hvis I har lyst, så del gerne jeres erfaringer og kommentar med os andre, der muligvis er ved at “få” fjernvarme. Deltag gerne på vores Facebook-side.

I Landsbylauget – Fløng Sogn har fået tilsagn om et møde med bl.a. borgmesteren og formanden for Høje-Taastrup Fjernvarme i næste uge, så følg med, der kommer helt sikkert mere information.

Bestyrelsen (Tommy Rosenlind).« Previous