Blog Image

Nyheder

Om denne Blog ...

Her på bloggen kan du følge og kommenterer på de emner som rør sig i Landsbylauget - Fløng Sogn's område. Hvis du selv har lyst til at komme med et indlæg, så kontakt bestyrelsen. Vi opretter gerne en ny kategori.

...og naturligvis opfører vi os alle pænt her på bloggen !

Vest Fløng godkendes

Fjernvarme Posted on 10 May, 2013 10:02

Der er ikke i høringsperioden modtaget nogen svar, derfor indstiller Plan- og Miljøugvalget projektet til godkendelse på møde den 14. Maj 2013.

Vi må så se om forudsætningerne for projektets gennemførelse holder. Husk, der er ikke tilslutningspligt.Indtryk fra info mødet

Fjernvarme Posted on 15 Mar, 2013 20:52

Indtryk fra informationsmødet den 14. marts 2013.

Borgmester Michael Ziegler indledte med at byde velkommen til de ca. 75 fremmødte.

Han kunne fortælle at Høje-Taastrup Kommune betragter fjernvarme som en god varmekilde dels da det hjælper med at leve op til de klimamål der er fastsat for kommunen og dels fordi det historisk har vist sig at være en fornuftig investering for de boligejere der har skiftet til fjernvarme.

Han fortalte at kommunen havde lært af sidste års oplevelser og derfor nu fremlægger et forslag på frivillig basis – og han betragtede nok også tvangstilslutning som værende et afsluttet kapitel i hvert fald sådan rent politisk her i Høje-Taastrup Kommune.

Herefter fortalte Steen Olesen fra Teknik- og Miljøcenter på kommunen kort om tidsplanen i projektet og henviste til kommunens høringsportal hvor selve projektforslaget kunne findes.

Så var det vores tur, og formand Flemming Andersen fremførte at vi var glade for at borgere i – noget af – Fløng nu frivilligt kunne vælge mellem endnu en varmekilde, og han påpegede at det var meget vigtigt at man selv tog ansvar og fik lavet helt individuelle beregninger.

Hele indlægget finder du lige her.

Så var det Fløng Klimaforenings tur v/Søren Terp Madsen, og han var, udover at være en varm fortaler for miljøvejlige opvarmningsformer på grund af solidariteten i samfundet samt økonomien og bekvemmeligheden for boligejeren, også meget opmærksom på at man fik truffet en hurtig JA/NEJ beslutning hurtigt baseret på egne oplysninger.

Aftenens hovedtaler var naturligvis direktør Rudi Bjerregaard (RB) fra Høje-Taastrup Fjernvarme – og han startede med at fortælle lidt om HTF, organisation og formål, herunder VEKS samarbejdet – alt samme noget der findes på HTF’s hjemmeside.

Han forventede at projektforslagets forudsætninger godt kunne blive opfyldt, og dette var baseret på at alene 14 af de største “kunder” alene står for 81% af varmeenergiforbruget – og målet er blot 60% som helhed. På villaveje var det derudover en forudsætning af ca. 60% tilsluttede sig – ellers var der ikke økonomi i projektet – men interesserede der tilmeldte sig inden rør var lagt i jorden ville få varmeanlæg stillet til rådighed – til fjernvarmepriser.

For private er der forventeligt pæne økonomiske fordele og der er rabatordninger for hurtig tilslutning, finansieringsmuligheder, abonnementsordning samt at HTF betaler frakoblingsafgiften til naturgasselskabet.

Dog påpegede RB også at den enkelte husejers helt personlige beslutning skulle træffes på et gennemarbejdet individuelt grundlagt – da de standardberegninger der anvendes ikke tager højde for afvigelser i boligarealet, nuværende energiforbrug eller supplerende varmekilder i boligen.

Endelig inviterede RB alle interesserede til at benytte muligheden for efterfølgende på mødet at få lavet individuelle beregninger af de 5 medbragte HTF medarbejdere – eller ringe til Høje-Taastrup Fjernvarme ved en senere lejlighed. Og så kigge lidt på den medbragte fjernvarme unit.

… og kagen var også fin.

/TommyInformationsmøde om Fjernvarme

Fjernvarme Posted on 13 Mar, 2013 19:23

Så er invitationen til informationsmødet lagt på kommunens hjemmeside.

Vi lægger lige en kopi her:

Vi ses måske.Nyt om fjernvarme i Fløng Vest

Fjernvarme Posted on 28 Feb, 2013 19:57

På byrådsmødet den 26. februar 2013 blev et nyt projektforslag fra Høje-Taastrup Fjernvarme/HTF godkendt og projektforslaget sendes nu i høring og der indbydes til informationsmøde.

.

Du finder referatet fra byrådsmødet her – det er pkt. 17.

Selve projektforslag kan du se her:

(Da det er et stor dokument og denne blog kan drille – kan du også finde forslaget på vores almindelige hjemmeside under “Referater mv.”)

Du kan bl.a. læse at der indgår forudsætning om solfangeranlæg i projektforslaget – placeret ved motorvejen på Vesterled.

Bemærk at alle beregningerne er lavet på baggrund af standardforudsætninger, og det er meget vigtigt at du får foretaget en individuel beregning baseret på dit boligareal, dine forbrugsoplysninger og dine installationsoplysninger. HTF bruger f.eks. disse forudsætninger:

På informationsmødet vil der være mulighed for at få lavet beregninger af HTF’s medarbejdere – man skal blot huske egne forudsætninger (f.eks. forbrugtal og installationspriser).

Mødet bliver åbent for alle, selv om det kun er borgere i projektområdet der får personlig invitation – øvrige vil blive orienteret via medierne og kommunens hjemmeside – og naturligvis via vores egen facebook side.

Vi deltog i planlægningen af informationsmødet i dag på kommunen, sammen med HTF, Fløng Klimaforening og Engvadgård/KAB, og vi er også medarrangør til mødet.

Resume fra dette møde kan du se her.

Det skal lige her bemærkes – blot for at udgå misforståelser – at vi i Landsbylaugets bestyrelse ikke på nogen måde har haft indflydelse på selve projektforslaget – det er alene HTF’s og HTK’s ansvarsområde – vi har blot været med til at sikre kommunikationen overfor borgerne i Fløng … som borgmesteren ville have sagt: “uden iøvrigt at tage stilling til sagens substans”.

Vi ses måske til informationsmødet.smileyFjernvarme i Vest-Fløng

Fjernvarme Posted on 17 Jan, 2013 18:20

Vi har nu været til 2. møde på kommunen – denne gang med lidt mere specifikt omkring projektplanen om etablering af fjernvarme i Vest-Fløng – på 100% frivillig basis. smiley

I får lige vores eget resume fra mødet:

Og så lige det officielle referat fra 1. møde:

Næste skridt i processen er at vi skal holde et 3. møde omkring kommunikationen til borgerne i hele Fløng, herunder afholdelse af borgermøde.

Vi venter også spændt på at se det færdige projektoplæg fra HTF – så vi kan få set hvor godt et tilbud det er – og så borgerne kan få lavet nogle individuelle økonomiske beregninger, der kan give et reelt beslutningsgrundlag for en stillingtagen. Det er trods alt ikke småpenge det drejer sig om for den enkelte husejer.

Vi vender tilbage når der er nyt og håber I alle kan holde varmen.Kommunen vil ikke bruge tvang …

Fjernvarme Posted on 20 Dec, 2012 19:06

Så har byrådet på byrådsmødet den 18. december 2012 besluttet at der ikke fremover skal laves fjernvarme projektforslag der indeholder tvangstilslutningspligt for borgerne.

Det er vist desværre ikke gældende for allerede igangsatte projekter, men for Fløng betyder det at der kun kan blive tale om frivillig tilslutning – men så er der fortsat mulighed for at Høje-Taastrup Fjernvarme kan forlange en såkaldt “forblivelsespligt” når man så er tilsluttet. På Energistyrelsens hjemmeside er der forklaringer på disse begreber og hvad de indebærer.

På kommunens hjemmeside kan du læse referatet fra byrådsmødet:

Det direkte link til referatet er her.

Der var også en artikel i vores Lokalavisen om emnet (link til webudgaven)

Endelig så kan vi fortælle at vi er inviteret til nyt møde på kommunen i starten af 2013 med henblik på en drøftelse af borgerorienteringer m.v. på et projektforslag for Fløng Øst.

Vi ser naturligvis frem til at fortsætte den gode og konstruktive dialog med kommunen og vender naturligvis tilbage med flere gode nyheder når de indløber.

Indtil da:Nyt fra kommunen om fjernvarme

Fjernvarme Posted on 04 Dec, 2012 21:14

Landsbylauget – Fløng Sogn var sammen med Fløng Klimaforening og repræsentanter fra Engvadgårdbebyggelsen/KAB inviteret til orienteringsmøde på rådhuset, for at blive præsenteret for den udviklingsplan som Høje-Taastrup Kommune har fået udfærdiget for udbygning af fjernvarme i hele kommunen, herunder – og af særlig interesse for os – Fløng og omegn.

Du kan se invitationen og vores indtryk fra mødet i notatet herunder.

Efterfølgende er der faldet afgørelse om muligheden for at opkræve forrentning af kommunale fjernvarme installationer, og vi ved på nuværende tidspunkt ikke om Høje Taastrup Fjernvarme amba også er omfattet af denne mulighed, men det følger vi naturligvis op på. Mon ikke også der kommer noget frem i vores lokale medier i den anledning – specielt hvis det er planen at forhøje prisen for fjernvarmekunderne i HTF regi.

kommunens hjemmeside kan du ca. 1 dag før byrådsmøderne finde dagsordenen, hvis det har interesse.

Redigeret 16.12.2012 af Tommy:

Vi har nu modtaget officielt referat fra ovennævnte møde, så det får I også lige her:

og lige et link til kommunen seneste nyhed om fjernvarmepolitikken:

http://www.htk.dk/Nyheder/Nyhedsoversigt/Pressemeddelelser/2012/December_12/Fjernvarme.aspxHvad synes vi om forløbet …

Fjernvarme Posted on 13 Mar, 2012 20:02

På foranledning af forskellige indlæg i dagens Lokalavisen – Taastrup (samt netudgaven dinby.dk) – “HTK kan næppe opfylde klimaplan” og “Det er tæt på at være en skandale”, samt ikke mindst en henvendelse fra en af vores medborgere her i Fløng :

finder vi det i bestyrelsen på sin plads at korrigere opfattelsen af at vi “kæmpede mod fjernvarme” og “fik stoppet høringen” – det er på ingen måde tilfældet – vi må nøjes med at råbe vagt i gevær, men det er heldigvis stadig vores demokratisk valgte byråd der bestemmer her i kommunen.

Vores synspunkter til dette kan nu læses i vores indlæg på dinby.dk – eller ses her i kopi:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

(Tommy Rosenlind)Next »