Hvornår genåbner Vadsby Stien? Den 03-08-2008 konstaterede jeg at broen der forbinder Vadsby Stien med stisystemet ved Fløng var fjernet. Det undrede jeg mig over, idet det er en klar politik for vestegnen at Hedehus-Ringen og Sengeløse-Ringen skal være forbundet med et stisystem langs Vadsby Å.

Se dette fra HTK’s hjemmeside:

Forside > Teknik, miljø og bolig > Natur og Park > Visioner fra natur og park > Grønt Atlas > Den grønne forbindelse Vadsby Å

Den grønne forbindelse Vadsby Å

Vadsby Å fungerer som grøn forbindelse fra ”Hedehusene-ringen” til ”Sengeløse-ringen”. Langs Vadsby Å som udspringer øst for Fløng løber en vandresti til Vadsby. Stien er omgivet af privatejet skov og rørskov og er en del af ”Den 4. grønne ring”, hvor vandrestien Vestskoven-Hedeland skal skabe forbindelse gennem Hedehusene til Hedeland.

Ideer til områdets fremtidige udvikling

For at bevare den nuværende natur omkring Vadsby Å, fastholdes plejen af vådområderne langs Åen.

Ved at udvikle og fastholde vandrestien langs Vadsby Å bevares områdets værdifulde rekreative muligheder.

Senest opdateret: 22. juni 2007

——————————————-

Jeg tog kontakt til et kommunalbestyrelsesmedlem og fik dette svar fra Høje-Taastrup Kommune:

Ja det er desværre rigtigt, at vi har måtte lukke stien til Vadsby.
Årsagen er at den ligger på privat grund med lodsejerens tilladelse.
Han er desværre blevet chikaneret igennem lang tid og ønsker derfor ikke
at stien går igennem hans jorde. Vi arbejder på en anden løsning, men
det er ikke let, da det også koster penge at erhverve jord og ingen
lodsejere frivilligt giver os lov til at færdes på privat jord.

Vi burde nok informere i avisen, men det har vi glemt. Informere du
borgeren, eller skal jeg? Du er altid velkommen til at ringe.

Venlig hilsen
Tlf. 43591109
E: mail

Senere kom denne meddelelse på HTK’s hjemmeside:

Forside > Teknik, miljø og bolig > Natur og Park > Vandrestier Lukning af Vandrestien Vestskoven-Hedeland

Den del af Vandrestien Vestskoven-Hedeland, som fører igennem skoven nord for Nørreled i Fløng, er pr. 1. august 2008 blevet lukket.

Skoven er privat, og uhensigtsmæssig adfærd fra nogle brugeres side har gjort lukningen nødvendig. Vi arbejder derfor på en alternativ stiføring.
Du kan fortsat gå på de første 300 m. af stien, nord for Nørreled, langs vådområdet ved Vadsby Å. Herfra kan du fortsætte turen vestpå og siden langs den afgræssede eng retur til Nørreled.

Fra Vadsby er det forsat muligt at gå turen sydpå langs Vadsby Å og frem til skoven, men du må gå tilbage til Vadsby samme vej.

Senest opdateret: 3. december 2008

Nu er vi i 2010, og der er intet sket fra HTK,s side vedrørende dette grønne område. Det kunne være interessant at vide hvad HTK foretager sig i denne anledning, og også høre hvad andre Fløng-borgere, Vadsby-borgere og Sengeløse-borgere mener i denne sag.

Hilsen Søren E. Sørensen

Læs også: http://www2.htk.dk/Driftsbyen/Groen_Politik_2006_Hoeje_Taastrup_Kommune.pdf