Blog Image

Nyheder

Om denne Blog ...

Her på bloggen kan du følge og kommenterer på de emner som rør sig i Landsbylauget - Fløng Sogn's område. Hvis du selv har lyst til at komme med et indlæg, så kontakt bestyrelsen. Vi opretter gerne en ny kategori.

...og naturligvis opfører vi os alle pænt her på bloggen !

Marbjerg Rapport

Trafik og motorvej Posted on 19 Mar, 2015 12:45

Efter vejbesigtigelsen i 2013, har Høje-Taastrup Kommune fået udarbejdet vedlagte rapport, som vil blive præsenteret for politikerne ved vejbesigtigelsen i 2015.

Vi mener dog ikke det er den rigtige løsning, idet den ikke vil reducere trafikmængden gennem Marbjerg.Vejsyn 2013

Trafik og motorvej Posted on 19 Apr, 2013 23:23

Så fik vi give det meste af byrådet og en god stak embedsmænd besked på nogle af vores udfordringer her i Fløng / Marbjerg.

Vi mødtes sammen med nogle beboere ved rundkørslen Sønderled/Vesterled – der er nogle problemer med indkig/billys i nogle haver, manglende belysning på broen over motorvejen, og så kunne vi samtidig benytte lejlighed til at takke for den nye – og ganske fornuftigt anlagte cykelsti.

Så fortsatte turen til krydset ved Fløng Byvej / Marbjerg Byvej / Vesterled – men her var der ikke planlagt trække ben tur – de kiggede på det inden fra varmen i bussen.

Der var nok heller ikke den voldsomme trafik vi gerne ville vise – tidspunktet og skolelockouten taget i betragtning.

Sidste stop hvor vi medvirkede var i Marbjerg – udfordringerne med gennemkørende trafik er stadigt store – men der er planlagt en trafikmåling – så måske er der håb forude.

De kære byrødder havde ikke tid til at vente på eftermiddagsturen for Bus 116, så de brugte deres egen – også til resten af turen. Men de kunne godt bruge læskuret.

De fortsatte videre mod vest for at se på en cykelsti over markerne mod Trekroner – og et cykelsystem mod skov og fjord i Roskilde Kommune – det lyder som en god ide.

Det var en pivkold omgang – og nu venter vi på administrationens indstillinger/prioriteringer – det bliver vel engang efter sommerferien.

/Bestyrelsen.Vejbesigtigelse 2013

Trafik og motorvej Posted on 12 Apr, 2013 19:55

Vi har netop fået tilsagn fra kommunen vedr. vejbesigtigelse
fredag d. 19 april.

Man vil se på belysningen
på motorvejsbroen, trafiksituationen i det forskudte kryds ved Marbjerg /
Fløng byvej og trafikmængden igennem Marbjerg.

Bestyrelsen vil
deltage i vejbesigtigelsen, og kommunen forventer at være i Fløng ca. 10.20.

Ønsker man at deltage sammen med bestyrelsen, kan man rette
henvendelse til et bestyrelsesmedlem.Ingen aktuelle planer …

Trafik og motorvej Posted on 27 Sep, 2010 19:02

Som det også kan ses i de breve der ligger på hjemmesiden under Referater m.v., så har Landsbylauget forespurgt hos kommunen status på de omfattende vejplaner der fremgår af Kommunalplanen 2010 for Høje-Taastrup Kommune.

Svaret fra HTK, anfører at der IKKE arbejdes specifikt med nogle af de nye veje der findes i planen for Landsbylaugets område – der er ikke sendt nogle skrivelser til berørte grundejere mv.

Svaret anfører også at det faktisk ikke er noget nyt at der ligger visioner om at anvende Nørreled som “mini-motorvej” da dette har været på planen siden 1994 i stort set uændret form. Vi vil helt sikkert tage det op når den næste kommuneplan udarbejdes, så vi kan få diverse “tåbeligheder” taget ud af planen.

Vi følger naturligvis fortsat udviklingen, og specielt har vi øje på den voldsomt øgede trafikmængde der ledes igennem Marbjerg Landsby, og som nok ikke bliver mindre på sigt. Vi vil holde kommunen op på en acceptabel løsning på dette problem, der bl.a. omfatter en skolevej for de børn der bor i Marbjerg.

/TommyInformationer tak …

Trafik og motorvej Posted on 11 Jun, 2010 11:40

Faldt lige over en ordentlig stak informationer på kommunens hjemmeside, hvor der bl.a. står noget om planer for veje og trafik her i området. Der var nævnt tilslutning fra Nørreled til Kallerupvej (har hørt at den er droppet !) og – nyt for mig – tilslutning fra Nørreled nord om Marbjerg til et ny vej i Roskilde ?

Der er så vidt jeg kunne se ingen informationer om hvordan kommunen vil sikre skolevejen når Hedevej bliver afspærret og vores børn skal presses sammen med en mega-mængde trafik på den nye bro ved Vesterled.

Generelt så kan der godt være behov for information om hvad planerne faktisk er – både set i relation til selve Motorvejsudbygningen og i relation til fremtiden generelt (der mangler jo stadig en halv cykelsti til Soderup !!).

Nedennævnte link henviser til siden hvor de nye veje er beskrevet.

http://htk.odeum.com/dk/arealanvendelse/hovedstruktur_og_overordnede_retningslinjer/trafik/vejplan/

/Tommy