Kære alle,

Så står julen for døren og året er ved at rinde ud.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for
gode debatter på vores Facebook side, det er ofte der vi får informationen om
livets gang i Fløng og omegn. Vi vil også gerne takke for de mange dejlige
billeder I deler med os andre – Fløng er lidt af en perle, det ved vi jo godt,
men dejligt at få det bekræftet.

Den allerstørste tak skal dog gives til de mere end 165
betalende husstande, der har valgt at støtte os med et rigtigt medlemskab – det
giver os såvel noget pondus overfor vores samarbejdspartnere samt muliggør at vi
har lidt økonomi at gøre godt med i vores arbejde i bestyrelsen.

Året 2018 har ellers være et lidt stille år – der har ikke
været mange ”sager”, men alligevel er der dog sket lidt.

Vi har fået gennemført nogle af vores trafikale ønsker, fx lys
på motorvejsbroen, Marbjerg Byvej og så noget hastighedsdæmpende ved
rundkørslen.

Vi har som sædvanligt deltaget i arrangementet af Skovens Dag
og Byfesten i Fløng, og passet vores pladser i Landsbyernes Samarbejdsforum,
Agenda-21 rådet og Skovrådet. Og stillet op når kommune har ønsket vores
deltagelse.

For året det kommer, kan vi allerede ane et par emner, der
vil fylde.

Først er der borgermødet og debatten og Seniorboliger i Fløng
– det bliver spændende at deltage og lære noget mere om hvad der rør sig blandt
vores mange borgere.

Til maj bliver der nok også lidt at drøfte, der træder den
nye køreplan for vores bus 116 nemlig i kraft – med ret store ændringer for de
fleste brugere her i området – for nogle forbedringer og andre forringelser.

Eller kommer der jo – måske – en Skovens Dag, hvis kommunen
vælger at fortsætte på egen hånd, da det landsdækkende initiativ desværre er
nedlagt, og så Byfesten i Fløng, der denne gang laves i tæt samarbejde med foreningslivet.

Ved året generalforsamling fik vi et par nye bestyrelsesmedlemmer,
og I har nok især bemærket Anders og hans akademiske ånd og hånd i forbindelse
med opslag om Fløng’s historie – det falder ham ikke svært, når han jo er uddannet
historiker. Jeppe er lidt mere den stille type –
som advokat er det nok meget forståeligt – men han bidrager effektivt i bestyrelsesarbejdet
med værdifulde indsigelser og forslag. Endelig så er Lizzie kommet med som
suppleant – hun bidrager naturligt med sine mange års erfaringer fra det
politiske – absolut værdsat og nødvendigt.

Glædelig Jul og Godt Nytår.

//Bestyrelsen