Indledningsvis vil vi gerne takke vores betalende medlemmer
for deres bidrag til Landsbylaugets drift og ikke mindst sikring af vores
legitimitet overfor omverdenen – når der ikke er en kæmpe pose penge bag ved,
er det naturligvis opbakningen der tæller når vi går i byen og snakker med
interessenterne.

Vores kontingentindbetalinger har i det forløbne år givet os
mulighed for at yde kontante bidrag til fx. Byfesten og Den Røde Legeplads. Og
vores opbakning har sikret at vi bliver det naturlige kontaktpunkt her i Fløng
og omegn, når der skal drøftes fx. trafikforhold og Vision Fløng – samt sikrer
at vi er hørings berettiget overfor kommunale tiltag. Vi afgiver høringssvar når der er forhold der vedrører gældende lokalplaner i vores område.

Vi håber at der er flere end de nuværende 107 husstande her
i Fløng Sogn, der vil overveje at blive rigtige medlemmer og betale de beskedne
100 kroner i årligt kontingent. Det er ganske nemt – MobilePay til 2611 0537
/kasserer Tommy Rosenlind.

Ellers har året været uden de helt store udfordringer sådan
rent politisk.

Vi har som sædvanligt ydet vores indsats til Skovens Dag i
maj måned – i godt samarbejde med Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune. Vi
har været med i det ret omfattende arbejde med at få årets Byfest i Fløng
gennemført og senest har vi sammen med FHI været arrangør af borgermøderne
vedrørende udviklingsplanen for Fløng med udgangspunkt i Vision Fløng – dette
sidste har været en lang proces med mange engagerede borgere over de sidste 4-5
år, der endelig blev anerkendt af Byrådet med en bevilling på 4 mio. kroner.
Også en løsning på de trafikale udfordringer som Marbjerg har haft igennem en
årrække, har vi efterhånden fået kommunen til at anerkende og Driftsbyen arbejder på
en løsning i form af en 2-1 vej.

Udover disse projekter, har vores medlemmer i bestyrelsen
ydet deres bidrag i de kommunalt forankrede Agenda21-rådet (bl.a.
trafikforhold), Skovrådet (Fløngskoven mv.) samt det mindre formelle fora som
Samarbejdsforum for de 6 landsbyer i Høje-Taastrup Kommune (der holder årlige møder
med borgmesteren) og Foreningen Byfesten i Fløng. Vi har fået valgt et medlem
til bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus, og senest et medlem i menighedsrådet i
Fløng Kirke. Vi deltager også aktivt i Hedehusene
Erhvervforenings projekt ”Mere Liv i Gaden” , der drejer sig om at genskabe forretningslivet i Hedehusene.

Når vi her i bestyrelsen tænker tilbage på hvad vi har været
“skyld” i siden etablering af Landsbylauget – Fløng Sogn i maj måned
2010, så har vi egentlig en ganske pæn track record:

2 nye lokale byrådsmedlemmer (vi er overbevist om at
deltagelsen som bestyrelsesmedlemmer i Landsbylauget var en stærkt motiverende faktor smiley )

Etablering af Flønghuset – og ikke en institution for
misbrugere – på Fløng Byvej

Undgå tvangsfjernvarme til hele Fløng

Etablering af Fløngskoven + Hundeskoven

Årlig afholdelse af Skoven Dag i Fløng

Sparket en Byfestforening i gang

Bus 116 øst om Fløng igen

Trafikløsning gennem Marbjerg er på kommunens plan

Cykelsti til Soderup

Vision Fløng er nu igang

60 km/t på Vesterled

Støtte til genrejsning af Den Røde Legeplads

Får på Møllebakken

Vores Facebook gruppe med mere end 1.500 medlemmer

og sidst men ikke mindst: Aktivering af en masse gode
frivillige kræfter i Fløng, samt involvering af rigtigt mange fra vores
erhvervsliv i mange af vores tiltag.

Stor tak til de lokale erhvervsdrivende der i årets løb har støttet op om Landsbylaugets virke.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

//Bestyrelsen