Efter vejbesigtigelsen i 2013, har Høje-Taastrup Kommune fået udarbejdet vedlagte rapport, som vil blive præsenteret for politikerne ved vejbesigtigelsen i 2015.

Vi mener dog ikke det er den rigtige løsning, idet den ikke vil reducere trafikmængden gennem Marbjerg.