Landsbylauget har modtaget nedenstående:

Luftning af løse hunde i Fløngskoven – er det et problem?

Ja, det er et problem for både brugere af skoven, samt de vilde dyr og fugle i området.
Fløngskoven er anlagt som en kommunal offentlig folkeskov, med det formål at skabe gode natur- og fritidsoplevelser for børn og voksne. Desuden er det ønsket at dyre og fuglelivet kan udvikle sig i området. Ifølge naturbeskyttelsesloven skal hunde føres i snor i skov og på udyrkede naturarealer. Ligeledes skal hunde altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr i folde og indhegninger
Nogle børn og voksne er bange for hunde, og de skal også kunne færdes trygt i skoven. De kan ikke vide, om en løs hund vil gøre dem fortræd. Det kan også være skræmmende for et lille barn eller selv en voksen, at se en stor tung hund komme galopperende hen imod sig i fuld fart, også selv om det viser sig, at den bare er legesyg.
Løse hunde skræmmer og stresser dyrene i naturen. Det gælder alle dyr der opholder sig på jorden: rådyr, harer, pindsvin og flere fuglearter som for eksempel fasan og agerhøns, der både finder deres mad og har reder i græs og urte- vegetationen. Er dyret først skræmt væk for en tid, tør det måske ikke vende tilbage til reden med ungerne.
En løs hund kan blive omstrejfende og det sker, at omstrejfende hunde skambider dyr. Alle hunde – også de ellers fredelige og velafrettede – har et jagtinstinkt.
Tag hensyn!
Ønsker du at give din hund mulighed for at løbe frit skal du benytte hundeskoven, der er placeret i den østlige del af Fløngskoven. Her er det tilladt at lade hunden løbe uden snor, men under kontrol og opsyn.
På den måde kan du tage hensyn til skovens dyr og øvrige brugere af naturen.

Skovrådet Høje-Taastrup Kommune
Friluftsrådet
Danmark Naturfredningsforening
Dansk ornitologisk forening