Så har vi efterhånden fået samlet alle dokumenterne fra mødet den 16. januar 2014 med HTK, Skovudvalget i Landsbylauget og Skovrådet i HTK.

Åbningsfesten med borgmesterbesøg er fastlagt til :

Fredag den 9. maj 2014 kl. 9:30

Yderligere oplysninger følger når vi nærmer os dagen.

Der var tale om en godt og afklarende møde, hvor HTK ret detaljeret fortalte om selve beplantningen i Skoven, og hvor vi fik drøftet og fordelt fremtidige ansvars- og arbejdsopgaver.

kommunens hjemmeside ligger den nyeste tegning af Fløngskoven samt det officielle referat + bl.a. interview i DR P4 hvor vi også deltog.

Vores indtryk fra mødet er i hovedpunkter:

– Skovudvalget har husstandsomdelt 1.600 foldere til husstande i Fløng, Ny Fløng, Marbjerg og Soderup. Der er sendt ca. 50 individuelle breve ud til lokale virksomheder med opfordring til at støtte Fløngskoven. Der er søgt knap 10 fonde om midler til Fløngskoven. Skovudvalget fortsætter med at afsøge mulighederne for at finde sponsorer.

– Hvad hvis der ikke bliver solgt de nødvendige antal træer lokalt (status d.d. er knap 4.000 stk.) ? Så er der fortsat en skov, men det kan blive nødvendig at udskyde etablering af øvrige faciliteter lidt, bl.a. etablering af shelters mv. Omvendt hvis der bliver købt “for mange” træer, så bliver den kommunale del reduceret og overskud kommer andre skovplantninger til gode – men købte træer til Fløngskoven bliver plantet i Fløngskoven.

– Hundeskov – placering uden for den nye skov i eksisterede areal ved Bækstien var der enighed om var en rigtig god løsning, så den nye skov ikke blev “hegnet” mere ind end højst nødvendig (dyreholds arealerne) – også af hensyn til naturligt dyreliv i den nye skov.

– Ridestier – primært prioritetet den længste rute i gennem skoven, dvs. uden om, men med et stykke igennem selve skoven.

– Åbningsaktiviteter koordineres af Skovudvalget, dvs. planlæggelse af aktiviteter, forfriskninger og festivitas. Der findes midler i rimeligt omfang på HTK budgettet til disse aktiviteter – efter aftale dog.

– Invitationer til Fløng Skole, institutioner idrætsforeninger varetages af Skovudvalget.

– Presseplan udfærdiges og gennemføres af Skovudvalget.

Så som det fremgår så har vi lokalt fået muligheden for næsten 100% selv at planlægge aktiviteterne og selv om det indebærer lidt arbejde, så er vi i Skovudvalget absolut tilfredse med dette.

Du kan fortsat købe træer, kig forbi vores hjemmeside, hvor du finder et link til Growing Trees Network eller besøg dem direkte.

//Bestyrelsen / Skovudvalget.