Så foreligger Høje-Taastrup Kommunes opdatering af kommuneplanen. På kommunens hjemmesider kan du se en masse forskellige dokumenter, der hvert især dækker et specifikt område. Ikke særligt overskueligt – eller borgervenligt – men ok, det er da offentliggjort.

I Landsbylauget var vi tidligt ude med et brev til kommunen allerede i maj måned 2012, da vi fik nys om at kommuneplanen var under revision.

Vi kan så i det nye forslags Veje-og Vejplan s. 4 ff se at stort set alle vores forslag er positivt behandlet. Undtagelsen er dog de vestvendte ramper på motorvejen – men det var vi jo nok klar over jf. vores tidligere korrespondance med Vejdirektoratet (se i Referater på vores hjemmeside).

Her kan du se den nye vejplan for Fløng-området (kopieret fra s. 10 i Veje- og vejplan).

Vejen fra vores nordlige rundkørsel til Trekroner rundkørslen er dog på ingen måde planlagt, men der er dog lave en såkaldt “planlagt i princippet” – så det kræver nok en fortsat indsat at få den realiseret. Det må vi jo så prøve.

Vigtigt er også at forbindelse fra Nørreled helt til Ring 5 helt er droppet – efter Kallerupvej. Vi får altså ikke en masse biler via en smutvej på Nørreled mv.

Det fremgår også af afsnittet By-og Landudvikling s. 8 at arealerne vest for Vesterled og helt til Trekroner, rundt om Marbjerg, er udlagt som fremtidige byudviklingsområder. Dvs. der på sigt kan bebygges rundt om Marbjerg, men til gengæld på der stort set ikke bygges i selve Marbjerg jf. afsnittet Landsbyer.

Med hensyn til støj (motorvejen og skydebanen), så har vi ikke kunne finde nogle ændringer i reguleringer af disse – desværre. Vi kan ikke henvise til et specifik afsnit, da regler om støjforhold er spredt over mange af dem, så vidt vi kan se.

Endelig så fremgår det af afsnittet om Vindmøller at der IKKE er plads til møller her i kommunen – undtagelsen kan blive en mindre mølle ved transportcenteret – men bl.a. i Hedeland er det ikke en mulighed, da der er tale om et rekreativt område 🙂

Når der så snart ligger en overordnet strategisk plan for kommunen for de næste år, så er det nok nu vi skal arbejde for at få lavet en egentligt udviklingsplan for Fløng-området, så vi ikke ser at alle ressourcer pr. automatik lægges i bl.a. Nærheden. Mon ikke der efterhånden er stemning for at der udarbejdes noget for de områder der ikke allerede er lavet aftaler om. Lars Prier (DF) – formand for Teknisk Udvalg – var umiddelbart positiv overfor dette på en vælgermøde i Reerslev.

Så alt-i-alt er det bestyrelsens vurdering af vores proaktive henvendelse jf. ovenfor er fyldestgørende, og vi har ikke yderligere behov for at afgive høringssvar efter fremlæggelse af forslaget til en ny kommunalplan 2014. Hvis vi finder på noget – så giver vi naturligvis besked her på bloggen.

/Bestyrelsen