Vi har modtaget dette.—
Kære grundejerforeningsformænd og andre interesserede i Fløng. Nu vil der snart rejse sig en ny skov nord for Fløng. Borgmesteren vil derfor plante det første træ på onsdag 2. oktober kl. 15:00 og her afsløres navnet på skoven. Skovens navn er valgt af dommerkomiteen ud fra de mange modtagne navneforslag. Alle er velkomne til at overvære begivenheden. Dommerkomiteen har udvalgt 3 navneforslag, som de bedste og her har i alt 17 personer stillet disse forslag. De 17 personer vil blive præmieret på dagen med et Høje-Taastrup æbletræ. Vi vil efterfølgende her fra Driftsbyens side invitere til et møde for at inddrage lokale i planlægningen og det fremadrettede arbejde med Fløngs nye skov, en skov, som fra Byrådets side er tænkt, som en skov med stor lokal tilknytning.Skoven vil rejse sig på engene i 2014. Træet plantes på engen lige nord for Nørreled ca. 350 meter fra foldens vestlige hegn. Venlig hilsen Curt MikkelsenLandskabsarkitekt Driftsbyen Lervangen 35D2630 Taastrup. //ses