Nyt om ny skov i Fløng.

Skovrådet i HTK har bekræftet at det første træ plantes den 2. oktober 2013 kl. 15:00 af Borgmester Michael Ziegler. Alle interesserede inviteres til at overvære begivenheden.

Skovrådet i HTK vil senere indkalde til et lokalt borgermøde, hvor detaljerne om skovens indretning og finansiering kan debatteres. Der sendes meddelelse herom til alle grundejerforeninger og interesseforeninger i Fløng. //ses