Som I sikkert har læst i referatet fra generalforsamlingen havde Ole
Steffensen, medlem af

Skovrådet
i Høje-Taastrup Kommune,
et indlæg om etablering af et skovareal
på den kommunale grund, nord for Nørreled. Det er derfor glædeligt at byrådet
på deres sidste møde besluttede at gennemføre projektet som følger:

1. På Nørreled arealet rejses skov som en kombination
af puljeskov fra Banestyrelsen på 7 ha. og Growing Trees Network skov på 4 ha.

2. På arealet ved Hedelandsvej, Marbjerg 35e arealet
og på arealet ved Jasonsminde rejses der puljeskov på 3 ha.

3. Der fra 2017 og frem indarbejdes en budgetblok på
95.000 kr. til drift af skovene.

Beslutningen kan ses her:

http://www2.htk.dk/Byraad/Byraadet/Byraad-referat-tillaeg-18-06-2013.pdf

Landsbylauget glæder sig over denne beslutning, og påskønner skovrådets
ihærdige arbejde for dette projekt som kan blive en dejlig oase i Fløng, og er
det første skridt på udførelse af Fingerplan 2013.

Landsbylauget-Fløng Sogn, //Søren