Vi har netop fået tilsagn fra kommunen vedr. vejbesigtigelse
fredag d. 19 april.

Man vil se på belysningen
på motorvejsbroen, trafiksituationen i det forskudte kryds ved Marbjerg /
Fløng byvej og trafikmængden igennem Marbjerg.

Bestyrelsen vil
deltage i vejbesigtigelsen, og kommunen forventer at være i Fløng ca. 10.20.

Ønsker man at deltage sammen med bestyrelsen, kan man rette
henvendelse til et bestyrelsesmedlem.