Indtryk fra informationsmødet den 14. marts 2013.

Borgmester Michael Ziegler indledte med at byde velkommen til de ca. 75 fremmødte.

Han kunne fortælle at Høje-Taastrup Kommune betragter fjernvarme som en god varmekilde dels da det hjælper med at leve op til de klimamål der er fastsat for kommunen og dels fordi det historisk har vist sig at være en fornuftig investering for de boligejere der har skiftet til fjernvarme.

Han fortalte at kommunen havde lært af sidste års oplevelser og derfor nu fremlægger et forslag på frivillig basis – og han betragtede nok også tvangstilslutning som værende et afsluttet kapitel i hvert fald sådan rent politisk her i Høje-Taastrup Kommune.

Herefter fortalte Steen Olesen fra Teknik- og Miljøcenter på kommunen kort om tidsplanen i projektet og henviste til kommunens høringsportal hvor selve projektforslaget kunne findes.

Så var det vores tur, og formand Flemming Andersen fremførte at vi var glade for at borgere i – noget af – Fløng nu frivilligt kunne vælge mellem endnu en varmekilde, og han påpegede at det var meget vigtigt at man selv tog ansvar og fik lavet helt individuelle beregninger.

Hele indlægget finder du lige her.

Så var det Fløng Klimaforenings tur v/Søren Terp Madsen, og han var, udover at være en varm fortaler for miljøvejlige opvarmningsformer på grund af solidariteten i samfundet samt økonomien og bekvemmeligheden for boligejeren, også meget opmærksom på at man fik truffet en hurtig JA/NEJ beslutning hurtigt baseret på egne oplysninger.

Aftenens hovedtaler var naturligvis direktør Rudi Bjerregaard (RB) fra Høje-Taastrup Fjernvarme – og han startede med at fortælle lidt om HTF, organisation og formål, herunder VEKS samarbejdet – alt samme noget der findes på HTF’s hjemmeside.

Han forventede at projektforslagets forudsætninger godt kunne blive opfyldt, og dette var baseret på at alene 14 af de største “kunder” alene står for 81% af varmeenergiforbruget – og målet er blot 60% som helhed. På villaveje var det derudover en forudsætning af ca. 60% tilsluttede sig – ellers var der ikke økonomi i projektet – men interesserede der tilmeldte sig inden rør var lagt i jorden ville få varmeanlæg stillet til rådighed – til fjernvarmepriser.

For private er der forventeligt pæne økonomiske fordele og der er rabatordninger for hurtig tilslutning, finansieringsmuligheder, abonnementsordning samt at HTF betaler frakoblingsafgiften til naturgasselskabet.

Dog påpegede RB også at den enkelte husejers helt personlige beslutning skulle træffes på et gennemarbejdet individuelt grundlagt – da de standardberegninger der anvendes ikke tager højde for afvigelser i boligarealet, nuværende energiforbrug eller supplerende varmekilder i boligen.

Endelig inviterede RB alle interesserede til at benytte muligheden for efterfølgende på mødet at få lavet individuelle beregninger af de 5 medbragte HTF medarbejdere – eller ringe til Høje-Taastrup Fjernvarme ved en senere lejlighed. Og så kigge lidt på den medbragte fjernvarme unit.

… og kagen var også fin.

/Tommy