På byrådsmødet den 26. februar 2013 blev et nyt projektforslag fra Høje-Taastrup Fjernvarme/HTF godkendt og projektforslaget sendes nu i høring og der indbydes til informationsmøde.

.

Du finder referatet fra byrådsmødet her – det er pkt. 17.

Selve projektforslag kan du se her:

(Da det er et stor dokument og denne blog kan drille – kan du også finde forslaget på vores almindelige hjemmeside under “Referater mv.”)

Du kan bl.a. læse at der indgår forudsætning om solfangeranlæg i projektforslaget – placeret ved motorvejen på Vesterled.

Bemærk at alle beregningerne er lavet på baggrund af standardforudsætninger, og det er meget vigtigt at du får foretaget en individuel beregning baseret på dit boligareal, dine forbrugsoplysninger og dine installationsoplysninger. HTF bruger f.eks. disse forudsætninger:

På informationsmødet vil der være mulighed for at få lavet beregninger af HTF’s medarbejdere – man skal blot huske egne forudsætninger (f.eks. forbrugtal og installationspriser).

Mødet bliver åbent for alle, selv om det kun er borgere i projektområdet der får personlig invitation – øvrige vil blive orienteret via medierne og kommunens hjemmeside – og naturligvis via vores egen facebook side.

Vi deltog i planlægningen af informationsmødet i dag på kommunen, sammen med HTF, Fløng Klimaforening og Engvadgård/KAB, og vi er også medarrangør til mødet.

Resume fra dette møde kan du se her.

Det skal lige her bemærkes – blot for at udgå misforståelser – at vi i Landsbylaugets bestyrelse ikke på nogen måde har haft indflydelse på selve projektforslaget – det er alene HTF’s og HTK’s ansvarsområde – vi har blot været med til at sikre kommunikationen overfor borgerne i Fløng … som borgmesteren ville have sagt: “uden iøvrigt at tage stilling til sagens substans”.

Vi ses måske til informationsmødet.smiley