Vi har nu været til 2. møde på kommunen – denne gang med lidt mere specifikt omkring projektplanen om etablering af fjernvarme i Vest-Fløng – på 100% frivillig basis. smiley

I får lige vores eget resume fra mødet:

Og så lige det officielle referat fra 1. møde:

Næste skridt i processen er at vi skal holde et 3. møde omkring kommunikationen til borgerne i hele Fløng, herunder afholdelse af borgermøde.

Vi venter også spændt på at se det færdige projektoplæg fra HTF – så vi kan få set hvor godt et tilbud det er – og så borgerne kan få lavet nogle individuelle økonomiske beregninger, der kan give et reelt beslutningsgrundlag for en stillingtagen. Det er trods alt ikke småpenge det drejer sig om for den enkelte husejer.

Vi vender tilbage når der er nyt og håber I alle kan holde varmen.