Så har byrådet på byrådsmødet den 18. december 2012 besluttet at der ikke fremover skal laves fjernvarme projektforslag der indeholder tvangstilslutningspligt for borgerne.

Det er vist desværre ikke gældende for allerede igangsatte projekter, men for Fløng betyder det at der kun kan blive tale om frivillig tilslutning – men så er der fortsat mulighed for at Høje-Taastrup Fjernvarme kan forlange en såkaldt “forblivelsespligt” når man så er tilsluttet. På Energistyrelsens hjemmeside er der forklaringer på disse begreber og hvad de indebærer.

På kommunens hjemmeside kan du læse referatet fra byrådsmødet:

Det direkte link til referatet er her.

Der var også en artikel i vores Lokalavisen om emnet (link til webudgaven)

Endelig så kan vi fortælle at vi er inviteret til nyt møde på kommunen i starten af 2013 med henblik på en drøftelse af borgerorienteringer m.v. på et projektforslag for Fløng Øst.

Vi ser naturligvis frem til at fortsætte den gode og konstruktive dialog med kommunen og vender naturligvis tilbage med flere gode nyheder når de indløber.

Indtil da: