Landsbylauget – Fløng Sogn var sammen med Fløng Klimaforening og repræsentanter fra Engvadgårdbebyggelsen/KAB inviteret til orienteringsmøde på rådhuset, for at blive præsenteret for den udviklingsplan som Høje-Taastrup Kommune har fået udfærdiget for udbygning af fjernvarme i hele kommunen, herunder – og af særlig interesse for os – Fløng og omegn.

Du kan se invitationen og vores indtryk fra mødet i notatet herunder.

Efterfølgende er der faldet afgørelse om muligheden for at opkræve forrentning af kommunale fjernvarme installationer, og vi ved på nuværende tidspunkt ikke om Høje Taastrup Fjernvarme amba også er omfattet af denne mulighed, men det følger vi naturligvis op på. Mon ikke også der kommer noget frem i vores lokale medier i den anledning – specielt hvis det er planen at forhøje prisen for fjernvarmekunderne i HTF regi.

kommunens hjemmeside kan du ca. 1 dag før byrådsmøderne finde dagsordenen, hvis det har interesse.

Redigeret 16.12.2012 af Tommy:

Vi har nu modtaget officielt referat fra ovennævnte møde, så det får I også lige her:

og lige et link til kommunen seneste nyhed om fjernvarmepolitikken:

http://www.htk.dk/Nyheder/Nyhedsoversigt/Pressemeddelelser/2012/December_12/Fjernvarme.aspx