Bestyrelsen deltog her i eftermiddag i det årlige kommunale Vejsyn, idet vi havde bedt om at få etableret et lille stykke sti, der kan forbinde ældreboligerne på Fløng Byvej med stien ved Ildtornvej.

Dette vil gøre dagligdagen for disse vores ældre medborgere meget nemmere, da indkøbsturen til Rema er lang – for dårligt gående evt. med rolator – specielt i regn, sne og slud, hvor græsset ikke altid er farbart. Der findes andre veje – alle veje fører jo til Rom – men disse er 25% længere, og har en del bakker, der kan være svære at forcere hvis man er dårligt gående. Et overslag fra forvaltningen angiver en anlæggelsesudgift på 200.000 kroner – men så er det også inklusiv belysning.

Det blev nævnt at ældreboligerne – på grund af isolationen fra resten af verden – ikke er særlig attraktiv, bl.a. har der stået en bolig tom i over ½ år – mens der er ventelister andre steder i kommunen. Var der nogle der sagde udkants-Høje-Taastrup ?

Det er ikke meget information der findes på kommunens hjemmeside, men på byrådsmedlem Svend-Erik Hermansen’s hjemmeside er det en ret god beskrivelse på dette års udflugt.

Når der er Vejsyn eller vejbesigtigelse som det officielt kaldes, bliver primært medlemmerne af Teknisk Udvalg proppet i en bus sammen med mindst lige så mange fra admininstrationen, og så kører de ellers rundt i kommunen for – ved selvsyn – at se de problemer borgerne eller administrationen har påpeget. Der var ca. 25 med på turen i år, og det hænger nok ikke sammen med det gode vejr.

I forbindelse med Vejsynet benyttede vi også lejligheden til at erindre om at vi faktisk var blevet lovet “normal” køreplan for bus 116, når Hedevej igen blev åbnet. Det er dog tvivlsomt om dette løfte bliver holdt, da der nu er nye planer om en helt ny rutelægning (Movia er vist ved at kigge på en løsning).

Vi påpegede at det var vigtigt at fx. vores ældre borgere kunne komme på Hovedgaden i almindelig dagtid (lægebesøg, specialforretninger, stationen, bibliotek), samt at et argument for at nedlægge tandplejen på Fløng Skole var at eleverne jo bare kunne stige på bussen og tage frem og tilbage til Charlotteskolen. P.t. er der vist 2 morgen- og 2 aftenafgange via Marbjerg – resten af turene vender i den nye rundkørsel. Dette dur ikke hverken til ældre eller skolebørn.

Et andet argument som blev anvendt for ikke at køre til Marbjerg da Hedevej var lukket, var at det så ikke var muligt at opretholde faste minuttal – og da dette nu er lavet om, så er det naturligvis bare at indregne de ekstra 5 min. som en tur til Marbjerg tager – på alle afgange.

Det blev anført at nu skulle det hele jo sagsbehandles og politisk behandles, så før til august måtte vi ikke forvente noget svar.

Vi følger naturligvis op på både stien som bussen.

/Bestyrelsen