Som vi i bestyrelsen læser svaret og bilagene, så er begrundelsen dels økonomisk (og menneskeligt), dels trafiksikkerhedsmæssigt jf. bemærkningerne herunder relateret til billedet og min primitive tegning.

1. Trækningen (den blå) er for kort til at det er muligt at lave en sammenfletning (trafiksikkerhed) inden udfletningen til Trekroner begynder. Dette er forståeligt, da der jo er en ret stor højdeforskel fra broen og ned til motorvejen – det vil kræve ca. halvdelen af strækningen hvis den ikke skal være meget stejl.

2. Eneste mulighed er derfor at lave en halv B-løsning (den røde), men dette vil jo så kræve en bredere bro og ekspropriering (økonomiske og menneskelige konsekvenser) af minimum den kontorejendom der ligger på Magnoliavej (det gule område).

Hvordan det er tænkt på sydsiden er således ikke relevant – men det kunne måske have ladet sig gøre at lave en afkørsel fra vest, uden de store problemer.

Vores konklusion må være:

At beslutningen er truffet i Folketinget, efter høring hos Høje-Taastrup Kommune. Der er vist ikke mere at komme efter, da det ikke ser ud til at være sket fejl-behandling i sagen. Samme konklusion kom Kurt Scheelsbeck frem til da han spurgte trafikministeren for et års tid siden. Der blev ved den lejlighed lavet en lille artikel i Lokalavisen.

http://www.e-pages.dk/bgmonline_ta/217/21

Vi må i stedet bruges vores ressourcer på at få begrænset trafikken igennem Marbjerg, og på sigt – når økonomien ser bedre ud – arbejde på at få en tilslutning fra rundkørslen på den nordlige side af motorvejen til rundkørslen i Trekroner eller som T-kryds til Hedelandsvej fra Marbjerg lige før rundkørslen – noget i stil med tegningen herunder. Bestyrelsen vil bl.a. arbejde på at få denne ”nye” vej indføjet i kommunens vejplan, når den skal revideres.

Med venlig hilsen

Tommy Rosenlind, f.v.a. bestyrelsen for Landsbylauget – Fløng Sogn