Fin artikel bragt i Dagbladet 12.01.2011

Som det fremgår har Landsbylauget – Fløng Sogn medvirket positivt til denne løsning.

Ros til HTK for at have indbudt Landsbylayget til orientering tidligt i processen.

Hilsen

Bestyrelsen