Som det også kan ses i de breve der ligger på hjemmesiden under Referater m.v., så har Landsbylauget forespurgt hos kommunen status på de omfattende vejplaner der fremgår af Kommunalplanen 2010 for Høje-Taastrup Kommune.

Svaret fra HTK, anfører at der IKKE arbejdes specifikt med nogle af de nye veje der findes i planen for Landsbylaugets område – der er ikke sendt nogle skrivelser til berørte grundejere mv.

Svaret anfører også at det faktisk ikke er noget nyt at der ligger visioner om at anvende Nørreled som “mini-motorvej” da dette har været på planen siden 1994 i stort set uændret form. Vi vil helt sikkert tage det op når den næste kommuneplan udarbejdes, så vi kan få diverse “tåbeligheder” taget ud af planen.

Vi følger naturligvis fortsat udviklingen, og specielt har vi øje på den voldsomt øgede trafikmængde der ledes igennem Marbjerg Landsby, og som nok ikke bliver mindre på sigt. Vi vil holde kommunen op på en acceptabel løsning på dette problem, der bl.a. omfatter en skolevej for de børn der bor i Marbjerg.

/Tommy