Fra uge 33 er det slut med at køre ned på motorvejen mod Roskilde ved Hedevej, og det bliver jo noget af en omvej, når vi her fra Fløng skal køre helt ud til Hedelandsvej og på motorvejen der. Det er jo aldrig sjovt, når man har haft et gode og så mister det.

Når man kører på motorvejen mod Roskilde, så får man den tanke, at det ville have været en god ide, hvis der – nu man er i gang med alle maskinerne – var blevet lavet en parallelvej til motorvejen fra Sønderled ud til tilkørslen til Roskilde. Det er ikke mange hundrede meter, og vi kunne være sparet for en større omkørsel, og sådan en vej kunne jo også bruges som aflastning i myldretid og ved uheld.

I juni måned skrev jeg til Vejdirektoratet og spurgte, om man ikke havde tænkt på sådan en vej, og jeg fik det svar, at der havde været fremsat ønsker om det fra naboer, men det er en kommunal opgave, og de mente ikke, der var planer om noget sådant.

Det er jo ærgerligt, at der ikke er blevet gjort mere ved det forslag, og det er jo en skam, at der ikke var noget, der hed Landsbylauget dengang, for det er da en oplagt opgave.

Nu læser jeg så om nogle planer om en vej fra Nørreled nord om Marbjerg til Roskilde, men det lyder som om det er mindst lige så langt, som via Hedelandsvej, og så vil det også give en masse trafik rundt om skolen, hvis alle fra Fløng, skal den vej mod Roskilde.

Er det ikke en ide, at man fra Landsbylaugets side prøver at arbejde for en vej fra Sønderled mod Roskilde?

Birgit Larsen