Faldt lige over en ordentlig stak informationer på kommunens hjemmeside, hvor der bl.a. står noget om planer for veje og trafik her i området. Der var nævnt tilslutning fra Nørreled til Kallerupvej (har hørt at den er droppet !) og – nyt for mig – tilslutning fra Nørreled nord om Marbjerg til et ny vej i Roskilde ?

Der er så vidt jeg kunne se ingen informationer om hvordan kommunen vil sikre skolevejen når Hedevej bliver afspærret og vores børn skal presses sammen med en mega-mængde trafik på den nye bro ved Vesterled.

Generelt så kan der godt være behov for information om hvad planerne faktisk er – både set i relation til selve Motorvejsudbygningen og i relation til fremtiden generelt (der mangler jo stadig en halv cykelsti til Soderup !!).

Nedennævnte link henviser til siden hvor de nye veje er beskrevet.

http://htk.odeum.com/dk/arealanvendelse/hovedstruktur_og_overordnede_retningslinjer/trafik/vejplan/

/Tommy